مصالب جدید تل تاو http://taltav.com Wed, 30 Nov 2022 17:50:14 +0000 4495.ir fa-ir بافت خاک http://taltav.com/index.php/component/k2/item/33-بافت-خاک http://taltav.com/index.php/component/k2/item/33-بافت-خاک بافت خاک

یکی از ویژگیهای فیزیکی خاک بافت آنست. بافت خاک عبارتست از اندازه و نسبت درصد مواد متشکله خاک، مثل : شن ، لای و رس. از روی درصد مواد کانی (معدنی) موجود در هر خاکی می توان بافت آن را مشخص نمود که بر این اساس به خاک لمونی(Loam)خاک لمون رسی شنی(Sand clay loam)و خاک لمون رسی لای (Silty clay loam)تقسیم بندی می شود.

 

اندازه ذرات معدنی خاک از درشت (بيش از 2 ميلی متر) تا خيلی ريز (کمتر از 2 ميکرومتر) متغير است. از نظر اندازه، ذرات خاک به سنگريزه، شن، سيلت و رس تقسيم می گردند که به عنوان ذرات خاک شناخته می شوند، و در مرزهای تعيين شده ذرات سيلت و شن بر اساس طبقه بندی های مختلف اختلاف زيادی وجود دارد.

تجزيه مکانيکی و تعيين اندازه ذرات بعد از حذف مواد آلی خاک توسط اکسيدکننده ها، مثل آب اکسيژنه يا محلول هيپوبرومات انجام می شود. الک ها يا غربالهای استاندارد برای جداسازی مکانيکی ذرات شن خيلی ريز و يا درشت تر استفاده می گردد. سپس بخش سيلت و رس به وسيله اندازه گيری نسبت ته نشينی ذرات در سوسپانسيون آب تعيين می شود. بعد از اينکه مقدار ذرات مختلف تعيين شد، نام کلاس بافت (مانند لوم شنی يا لوم رسی) به وسيله مثلث بافت خاک تعيين می گردد، که کلاس بافت خاک بطورکلی در سه گروه طبقه بندی می‌شود که عبارتند از خاک های شنی (خاک هايی با بافت درشت)، خاک های لومی (خاک هايی با بافت متوسط) و خاک های رسی (خاک هايی با بافت ريز). با توجه به اينکه اندازه ذرات معدنی در خاک به وسيله عمليات مديريتی به آسانی تغيير پيدا نمی کند، بافت خاک (کلاس بافت) يک خصوصيت مهم و ثابت خاک می باشد و تصويری کلی از خصوصيات فيزيکی خاک مانند وزن مخصوص، خلل و فرج، پايداری خاک و ظرفيت نگهداری آب را نشان می دهد.

بافت خاك براساس درصد ميزان رس Clay ، سيلت Silt ، ماسه (Sand) طبقه بندي مي گردد، مطالعه بافت خاك براي بررسي قابليت نگهداري رطوبت و نياز آبي گياه صورت مي گيرد.

بررسي ساختمان خاك طرز قرار گرفتن ذرات اوليه خاك مانند رس ، سيلت و ماسه را مشخص مي نمايد، زيرا حركت و نفوذ آب در خاك تابع وضعيت ساختمان خاك مي باشد.

حاصل خيزي خاك را از اندازه گيري ميزان ازت ، كربن ( C ) فسفر (P) پتاسيم (K) منيزيم (mg) و كلسيم (Ca) بدست مي آوردند. زيرا مواد غذايي گياه غير از نياز آبي وابسته به عناصر فوق مي باشد.

 رنگ خاك تابع شرايط فيزيكي، اقليمي، سنگ مادر و عناصر موجود در آن مي باشد. خاك هاي اقليم نيمه خشك معمولاً برنگ قهوه اي تا كرمي و خاك هاي اقليم خشك برنگ زرد توام با خاكستري قابل رويت است.

 مقايسه خاک های شنی و رسی :

خاکهاي سطحي شني داراي درصد تخلخل کمتري نسبت به خاکهاي مشابه رسي مي باشند، لکن در عمل مشاهده مي شود که سرعت نفوذ آب در خاکهاي شني خيلي بيش از خاکهاي رسي است. دليل اين امر صرفاً اندازه خلل و فرج خاک مي باشد.

درصد تخلخل کل در خاک شني ممکن است کم باشد ولي قسمت عمده آن از خلل و فرج درشت تشکيل گرديده که آب و هوا را براحتي از خود عبور مي دهند در نتيجه به دليل نسبت کم خلل و فرج ريز در اين گونه خاکها قدرت نگهداري آب در آنها ناچيز است. درخاکهاي ريز بافت سطحي بر عکس خاکهاي شني درصد تخلخل کل زياد و بخش عمده اي از آن را خلل و فرج ريز تشکيل مي‌دهد. در نتيجه قدرت نگهداري رطوبت در خاک رسي بمراتب بيش از خاک شني است ولي به دليل کمبود خلل و فرج درشت عبور آب و هوا در آنها بکندي صورت مي گيرد. بنابراين ميزان کل خلل و فرج و اندازه آنها هر دو حائز اهميت بوده و مي بايد توأماً مورد توجه قرار گيرند.

به طورکلی در خاک رسی نسبت به خاک شنی حرکت آب و املاح کندتر بوده، دير خيس شده و زهکشی نامناسب و تهويه نامطلوبی دارد. رشد ريشه در آن خوب نبوده و از حاصلخيزی بيشتری نسبت به خاک شنی برخوردار می باشد

]]>
info@taltav.com (Super User) مصالب جدید تل تاو Thu, 22 Mar 1398 10:04:11 +0000
گسل http://taltav.com/index.php/component/k2/item/32-گسل http://taltav.com/index.php/component/k2/item/32-گسل گسل

هر شکافی در زمین گسل نیست. آن چه که معرف یک گسل است حرکت سنگ در دو طرف آن است. موقعی که حرکت سنگ ناگهانی است، انرژی آزاد شده موجب زلزله می شود.

بعضی از گسل ها بسیار کوچکند. اما گسل هایی هم وجود دارند که بخشی از سیستم های گسلی بزرگ هستند که سنگ ها به موازات آنها صدها کیلومتر از همدیگر می لغزند و دور می شوند. این سیستم های گسلی خط مرزی صفحات عظیمی هستند که پوسته زمین را تشکیل می دهند. به عنوان مثال در منطقه "بی سان" فرانسیسکو، گسل های فعال کواترنری بخشی از مرز بین صفحات آمریکای شمالی و اقیانوس آرام هستند.

]]>
info@taltav.com (Super User) مصالب جدید تل تاو Thu, 22 Mar 1398 10:04:10 +0000
زمین شناسی http://taltav.com/index.php/component/k2/item/30-زمین-شناسی http://taltav.com/index.php/component/k2/item/30-زمین-شناسی زمین شناسی

در زمین‌ شناسی‌، منشأ زمین‌، تاریخ‌ و ساختمان‌ زمین‌، مواد متشکله ی‌ آن‌، منابع‌ طبیعی‌ موجود در آن‌ و تغییر و تحولاتی‌ که‌ در طول‌ زمان‌ پدید آمده‌اند، مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

وقوع زمین‌لرزه‌ای هولناک و اسرارآمیز با نیرویی عظیم و ویران گر، فوران توده‌های مذاب سنگ از دهانه کوهی آتشفشانی، چشم‌انداز با شکوه دره‌ای عمیق در پای کوهی سر به فلک کشیده، گستردگی و تنوع سنگ‌های موجود در طبیعت، لایه‌های موازی سنگی و خاکی در دیواره یک تپه یا کوه و ده ها موضوع دیگر، از موضوعات مورد توجه زمین‌شناس است. زمین‌شناس بسیاری از پرسش‌های هیجان‌انگیز و جذاب پیرامون ما را به بحث و بررسی می‌گذارد. این که زمین در اولین روزهای عمر خود چگونه بوده است؟ چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع‌تر و اقیانوس آرام کوچک تر می‌شود؟ در کجا به جستجوی آب بپردازیم؟ تفاوت سنگ‌ها ناشی از چیست و پرسش‌های متعدد دیگر که پاسخ آن را در علم زمین‌شناسی می‌توان یافت. زیرا در زمین‌ شناسی‌، منشأ زمین‌، تاریخ‌ و ساختمان‌ زمین‌، مواد متشکله ی‌ آن‌، منابع‌ طبیعی‌ موجود در آن‌ و تغییر و تحولاتی‌ که‌ در طول‌ زمان‌ پدید آمده‌اند، مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. در واقع‌ از اعماق‌ اقیانوس‌ها تا نوک‌ بزرگ ترین‌ قله‌ها و حتی‌ ماورای‌ این‌ دو، مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ و اطلاعات‌ حاصل‌ از آنها به‌ صورت‌ نقشه‌ و گزارش‌ ثبت‌ می‌شود.کشور ایران‌ با در اختیار داشتن‌ منابع‌ معدنی‌ بسیار غنی‌ اعم‌ از مواد سوختی‌ و ذخایر فلزی‌ و غیرفلزی‌ گران بها، و قرار گرفتن‌ بر روی‌ منطقه‌ای‌ فعال‌ از نظر زمین‌‌شناسی‌ که‌ باعث‌ وقوع‌ زلزله‌ها، تغییر ساختار زمین‌، پدیده‌ کوه‌زایی‌، تغییر پهنای‌ دریاها و خلیج‌ مجاور می‌شود و ده ها مطلب‌ شگفت‌انگیز و در خور دقت‌ و مطالعه‌ دیگر، نیاز وافر به‌ پژوهشگران‌ و متخصصان زمین‌شناسی‌ دارد که‌ در این زمینه ها به‌ مطالعه‌ و کاوش‌ پرداخته‌ و اطلاعات لازم را برای بهره‌برداری صحیح در اختیار مسؤولان ذی‌ربط قرار دهند.

معرفی و کاربرد

رشته ی زمین شناسی، رشته ای است دانشگاهی كه در زمینه پیرایش زمین، وضعیت زمین در فضا، تاریخ زمین شناسی، شكل و ابعاد زمین، مشخصات فیزیكی و شیمیایی زمین و مواد تشكیل دهنده آن، بررسی عواملی كه در شكل زمین دخیل هستند و... مطالعه و بررسی می كند.

 ایجاد رشته ی زمین شناسی، مجموعه ای از اهداف را در نظر دارد كه در نگاهی كلی به اهداف كاربردی و كلی تقسیم می شود. هدف مهم این رشته، شناخت كلی سیاره زمین، به عنوان سیاره زندگی انسان و اهداف كاربردی شناخت خاصیت شیمیایی و فیزیكی سنگ های سازنده زمین و شناخت خواص

خواستگاه های زمین است.

    اهداف یاد شده دارای اهمیت زیادی است، چون انسان را در كشف منابع زیرزمینی و استفاده استراتژیك، همچون

حامل های انرژی و موادی همچون طلا و نقره و نیز سنگ های ساختمانی یاری می كند. آشنایی خاصیت های فیزیكی مواد درون زمین در شناسایی زلزله و وقوع آن مؤثر است و آشنایی خاصیت های شیمیایی سنگ ها به شناسایی و استحصار مواد استراتژیكی موجود در مواد پرارزش، كمك می نماید. سرانجام آشنایی با سنگ های موجود در پوسته زمین و خواص فیزیكی آنها در زمینه های مهمی همچون سدسازی دارای اهمیت است.

 زمین شناسی در حال حاضر جایگاه ویژه ای را در بین رشته ها، پیدا كرده است و كاملاً تخصصی شده است و اقتصاد بیشتر كشورها به زمین شناسی بستگی دارد. مخصوصاً در ایران، مثلاً در زمینه نفت كه بیشتر موادی كه از نفت گرفته می شود و از زمین گرفته می شود، مربوط به زمین شناسی است.

 زمین شناسی نقش بسیار مهمی در محیط زیست دارد، مثلاً شناخت زمین هایی كه بتوان در آن خانه سازی و شهرسازی كرد و شناخت مكان هایی كه احتمال خطر ویرانی در اثر زلزله را دارد.

 در زمینه ی شغلی، زمین شناسی با زمین و خاك سروكار دارد و اشخاص، در تمام فصول سال، مشغول به مطالعه و بررسی هستند. ماهیت زمین شناسی در دانشگاه های مختلف، فرق می كند. نوع استفاده از علم زمین شناسی در دانشگاه ها فرق می كند، با توجه به وسعت زمین و فراگیری علم زمین شناسی، زمین شناسی شاید پر شاخه ترین و پر تخصص ترین رشته باشد.

]]>
info@taltav.com (Super User) مصالب جدید تل تاو Thu, 22 Mar 1398 10:07:11 +0000
ژئو تکنیک http://taltav.com/index.php/component/k2/item/29-ژئو-تکنیک http://taltav.com/index.php/component/k2/item/29-ژئو-تکنیک ژئو تکنیک

امروزه مهندسی ژئوتکنیک تحت عنوان مهندسی ژئوتکنیک، شاخه‌ای از مهندسی عمران می‌باشد که به بررسی و حل مسائل مربوط به طراحی پی‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها می‌پردازد.

بنا به قدرت جاذبه، زمین هر جسمی را به سوی خود جذب میکند. ساختمانها و آسمان خراش‌ها، سدهای بزرگ، جرثقیل های غول پیکر، اسکله‌ها، سکوهای نفتی و تحقیقاتی، پایۀ پل‌های مختلف و تقریباً تمامی سازه‌های عمرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در چنین شرایطی ساختمان و سازه بایستی در ارتباط مستقیم با زمینی باشد که بر روی آن قرار می‌گیرد و بار کلیۀ این سازه‌ها توسط سیستم‌های مختلف پی و فونداسیون به زمین، منتقل گردد. بنابراین شناخت دقیق فونداسیون‌ها و زمین یا به عبارتی خاک بستر، جنبه‌های حائز اهمیتی در مهندسی عمران می‌باشند.

امروزه مهندسی ژئوتکنیک تحت عنوان مهندسی ژئوتکنیک، شاخه‌ای از مهندسی عمران می‌باشد که به بررسی و حل مسائل مربوط به طراحی پی‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها می‌پردازد. با توجه به اینکه طراحی پی به شناخت خاک بستر آن وابسته است، مهندسی ژئوتکنیک به طور خاص با شناخت مشخصات و ویژگی‌های خاک، پی و موضوعات مربوط به دینامیک خاک در ارتباط بوده و می‌توان چنین گفت که مبحث مهندسی ژئوتکنیک پایه و اساس مهندسی سازه است.

یک مهندس ژئوتکنیک علاوه بر اینها مباحث مربوط به تونل‌ها، سدهای خاکی و آزمایشگاه‌های مکانیک خاک را نیز در زمرۀ فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

]]>
info@taltav.com (Super User) مصالب جدید تل تاو Thu, 20 Mar 0780 11:02:10 +0000