استخدام
TALTAV
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
کدملی
ورودی نامعتبر
پروانه اشتغال و پایه نظام مهندسی
ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
تعداد فرزند
ورودی نامعتبر
وضعیت جسمانی
ورودی نامعتبر
درصورت ابتلا به هرگونه بیماری مزمن یا نقص عضو در این خصوص توضیح دهید .
ورودی نامعتبر
سوابق علمی و تحصیلی
ورودی نامعتبر
میزان تسلط به زبانهای خارجی
ورودی نامعتبر
میزان تسلط به رایانه و قابلیتهای نرم افزاری
ورودی نامعتبر
درصورت تسلط به نرم افزارهای مختلف آنها را ذکر نمایید .
ورودی نامعتبر
اگر دوره های علمی و مهارتی دیگری را گذرانده اید درج نمایید .
ورودی نامعتبر
درصورت ارائه مقاله علمی،انجام کارهای تحقیقاتی و بروز خلاقیتها و ابتکارات دیگر آنها را ذکر نمایید.
ورودی نامعتبر
سوابق کاری و مسولیتهای اجرایی
ورودی نامعتبر
از چه طریق با این شرکت آشنا شده اید ؟
ورودی نامعتبر
به چه دلیل این شرکت را برای کار انتخاب نموده اید ؟
ورودی نامعتبر
شغل مورد تقاضای شما در این شرکت چیست؟
ورودی نامعتبر
آدرس کامل محل سکونت :
ورودی نامعتبر
تلفن برای تماس ضروری :
ورودی نامعتبر
تایید مطالب فوق الذکر :
ورودی نامعتبر
فایل رزومه :
ورودی نامعتبر
ارسال