درخواست آزمون

 

 

 

درخواست آزمون

مهندسين مشاور تل تاو

...........................................................

خواهشمند است در خصوص انجام آزمايشات به شرح زير اقدام فرماييد:

order
نام پروژه
ورودی نامعتبر
کارفرما
ورودی نامعتبر
تاريخ حضور در پروژه
ورودی نامعتبر
ساعت حضور در پروژه
ورودی نامعتبر
نشانی پروژه
ورودی نامعتبر
محل اخذ نمونه
ورودی نامعتبر
نوع آزمون درخواستی
ورودی نامعتبر
ساير آزمونها (توضيح فرماييد)
ورودی نامعتبر
درخواست کننده (*)
ورودی نامعتبر
از سازمان، شهرداری، شرکت
ورودی نامعتبر
ناظر پروژه
ورودی نامعتبر
پيمانکار پروژه
ورودی نامعتبر
شماره های تماس (*)
ورودی نامعتبر
ايميل جهت ارسال پاسخ
ورودی نامعتبر
ساير توضيحات
ورودی نامعتبر
ارسال