توانمندی ها
بازدید: 37764

طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی

  • تهيه طرحهای مقدماتی و اجرايی پروژه­ها
  • مطالعات اوليه مکانيابی و لکه­گذاری طرح
  • ارايه طرح توجيهی و بررسی­های ميدانی و اقتصادی پروژه­ها
  • بررسی­های مصالح و سيستمهای سازه­ای و اجرايی مناسب با توجه به شرايط خاص طرح
  • ارايه نقشه­های فاز 2 پروژه اعم از معماری، سازه و تاسيسات
  • نظارت کارگاهی و عاليه پروژه­های عمرانی
  • طراحی داخلی