طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی
  • تهيه طرحهای مقدماتی و اجرايی پروژه­ ها
  • مطالعات اوليه مکان يابی و لکه­ گذاری طرح
  • ارايه طرح توجيهی و بررسی­های ميدانی و اقتصادی پروژه ­ها
  • بررسی­ های مصالح و سيستم های سازه­ای و اجرايی مناسب با توجه به شرايط خاص طرح
  • ارايه نقشه­ های فاز 2 پروژه اعم از معماری، سازه و تاسيسات
  • نظارت کارگاهی و عاليه پروژه­ های عمرانی
  • طراحی داخلی