کنترل جوش و ضخامت رنگ
  • انجام آزمونهای اولتراسونيک و آزمونهای و
  • انجام آزمونهای و
  • تست پيچ و مهره
  • ضخامت سنجی رنگ
  • بررسی مشخصات قطعات خاص (پروفيلهای فولادی، پيچ، کابل و ...)، آناليز نتايج کوانتومتری و تعيين مشخصات مقاومتی مصالح برای پروژه­های مقاوم­سازی