درباره ما

 

شركت مهندسين مشاور تل تاو تبريز در تاريخ 20/5/81 تاسيس گرديده و در ادامه فعاليتهای خود موفق به دريافت گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در رسته­های "ژئوتکنيک" و "ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی" از معاونت برنامه­ريزی و نظارت راهبردی رييس­جمهور و پروانه اشتغال به کار مهندسی و خدمات فني و آزمايشگاهي از وزارت مسکن و شهرسازي گرديد. اين مشاور از بدو تاسيس، همكاري خود را با ارگانهاي دولتي و موسسات خصوصي آغاز كرده و در حال حاضر با گسترش فعاليت خود داراي واحدهاي ژئوتکنيک و زمين­شناسی، آزمايشگاه، ابنيه و كنترل پروژه مي­باشد.

اين مشاور با تجهيز مناسب آزمايشگاه مرکزی خود با لوازم و تجهيزات خاص آزمايشگاهی و تعدادی خودرو نمونه­برداری و وسايل کربرداری و کنترل کيفی، در فضايي مناسب، يکی از کاملترين و مدرن­ترين آزمايشگاههای منطقه را دارا بوده و سرويس­دهی مناسب را به کليه پروژه­های مطالعاتی، کنترلی و آزمايشگاههای محلی، انجام می­دهد.

با توجه به هدفی كه اين شركت در جهت ارتقاء كيفيت خدمات دارد، به عنوان اولين مشاور ژئوتکنيک در سطح استان موفق به پياده سازي و اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001-2000 و نهايتاً با توجه به طي شدن مراحل بهبود مستمر در سيستم و پياده سازي الزامات استاندارد ISO9001-2008، موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت بر مبناي استاندارد ياد شده گرديد.

با استقرار سيستم مديريت کيفيت، طرح­ريزی، کنترل، تضمين، بهبود و اثر بخشی کيفيت ارايه خدمات در شركت نهادينه شده و به طور مستمر، اثر بخشی سيستم مديريت کيفيت در حال بهبود می­باشد و    مميزی­های سالانه آن و تمديد 3 ساله گوا­هی­نامه­ها مرتباً با موفقيت انجام يافته است.

 

 

 

تیم اجرائی ما
 

امير علی ماهوتی
مديرعامل و عضو هيئت مديره
کارشناس ارشد ژئوتکنيک (سال 82)
دانشجوی دکتری ژئوتکنيک

سيامک زادکريم
رييس هيئت مديره
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس ارشد ژئوتکنيک (سال 82)
دانشجوی دکتری ژئوتکنيک

رضا زادکريم
نايب رييس هيئت مديره
کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس ارشد معماری

محسن مويد
سهامدار
دکتری زمين شناسی
عضو هيئت علمی دانشگاه تبريز