خدمات و آزمونهای ويژه ميدانی و آزمايشگاهی
 • 4.jpg
 • 44.jpg
 • 4444.jpg
 • 44444.jpg
 • 444444.jpg
 • 4444444.jpg
 • انجام آزمونهای صحرايی SPT، آزمونهای پمپاژ، بارگذاری صفحه PLT، برش برجای 60*60، نفوذپذيری، وزن مخصوص خاک در محل و ...
 • انجام آزمونهای کشش قبل از اجرای نيل و انکر (مرحله مطالعاتی) به کمک جک هيدروليکی برقی و ثبات کامپيوتری
 • انجام آزمونهای ژئوفيزيکی
 • انجام آزمونهای آزمايشگاهی مکانيک خاک از قبيل دانه­بندي، حدود اتربرگ، تحکيم، تعيين وزن مخصوص، تعيين مقاومت فشاري تک محوري، آزمايش برش مستقيم (کوچک و بزرگ نمونه 30*30)، آزمايش سه محوري، CBR، نفوذپذيری، آزمون­هاي شيميايي سولفات، کلرايد، PH و ...
 • آزمايشات بتن و آسفالت
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی