طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی
 • 1.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • تهيه طرحهای مقدماتی و اجرايی پروژه­ ها
 • مطالعات اوليه مکان يابی و لکه­ گذاری طرح
 • ارايه طرح توجيهی و بررسی­های ميدانی و اقتصادی پروژه ­ها
 • بررسی­ های مصالح و سيستم های سازه­ای و اجرايی مناسب با توجه به شرايط خاص طرح
 • ارايه نقشه­ های فاز 2 پروژه اعم از معماری، سازه و تاسيسات
 • نظارت کارگاهی و عاليه پروژه­ های عمرانی
 • طراحی داخلی
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی