کنترل جوش و ضخامت رنگ
  • 7.jpg
  • 7.jpg
  • 77.jpg
  • 777.jpg
  • 7777.jpg
  • انجام آزمونهای اولتراسونيک و آزمونهای و
  • انجام آزمونهای و
  • تست پيچ و مهره
  • ضخامت سنجی رنگ
  • بررسی مشخصات قطعات خاص (پروفيلهای فولادی، پيچ، کابل و ...)، آناليز نتايج کوانتومتری و تعيين مشخصات مقاومتی مصالح برای پروژه­های مقاوم­سازی
اطلاعات
نام شرکت: مهندسین مشاور تل تاو
مدیر عامل: مهندس امیرعلی ماهوتی
دارای گواهینامه: ISO 9001 : 2008
عضو: جامعه مهندسان مشاور ایران
عضو.: انجمن صنفی مهندسین مشاور آ.ش
عضو .: سازمان نظام مهندسی ساختمان آ .ش
دارای صلاحیت: خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارای پروانه اشتغال: اشتغال به کار مهندسی و خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی